AzadMedia
Telegram Facebook Twitter Youtube Instagram

"TURAN Devletleri Teşkilatı" Genel Başkanı Murat Çobanoğlu - "Asrın özlemi TURAN ülkümüze hizmet etmek her Türk’ ün asli görevidir" - REPORTAJ

 • + A
 • - A
 • 10-03-2022, 20:23

  "TURAN Devletleri Teşkilatı" Genel Başkanı Murat Çobanoğlu - "Asrın özlemi TURAN ülkümüze hizmet etmek her Türk’ ün asli görevidir" - REPORTAJ
  "TURAN Devletleri Teşkilatı" Genel Başkanı Murat Çobanoğlu


  "TURAN Devletleri Teşkilatı" Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, Azadmedia.az’ın Editörü Ülker Piriyeva’ya verdiği Röportajda - "Türk Türk’ü korumazsa Tanrı Türk’ü korumaz," "Asrın özlemi TURAN ülkümüze hizmet etmek her Türk’ ün asli görevidir," "Türk= İnsan, Türk = Turancıdır," - diye tarihe not düştü.

  Değerli okuyucularımız Turan Devletleri Teşkilatı Genel Başkanı sayın Murat
  ÇOBANOĞLU ile Turan Sevdası ve teşkilatlarının çalışmaları, hedefleri, geleceğe bakışları,
  projelerini sizler için konuştuk. Sonuna kadar okuduğunuzda hem bilgi sahibi olacaksınız, hem
  de Türk olduğunuz için kendinizle gurur duyacaksınız!!!


  *** Merhaba Başkanım öncelikle sizi okuyucularımız da tanıması için kendinizden bahseder
  misiniz?


  Tabiiki…
  Ben Murat ÇOBANOĞLU.1974 Ağustos’unda yeryüzüne Türk olarak gelmiş Tekirdağ
  Nüfusuna kayıtlı Türk olmaktan onur duyan şerefli bir Türk evladıyım. Almanya da Gurbetçi
  çocuğu olarak dünyaya geldim. Ortaokul çağlarından bu yana Türk'çü ve Turancı çalışmaların
  içerisinde kendimi buldum yeryüzüne gelme sebebim Türkçülük olduğuna inanıyorum. Ve en
  büyük unvanın Türk olmak olduğuna inanan bir kişiliğim. İlk ve Orta Öğrenimini Kırklareli /
  Babaeski de tamamladım sonrasında Lise ye Balıkesir de Askeri Okul da devam ettim.
  Bilgisayar Yazılım Mühendisiyim. Vatani hizmetlerim sırasında bu aziz vatan topraklarına terör
  örgütü ile mücadelede üç kere vurularak kanımı bıraktım. İşte bu olaylar sonrasında bir çok
  sivil toplum kuruluşunda Türkçülük için faaliyetlerde bulundum.

  2008 yılında Dünya Türk
  Birliği Merkezi platformunu sonrasında 2018 yılında TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI nın
  kurucu üyesi ve Genel Başkanlığına halen devam etmektedir. 2020 yılında birlik statüsünde
  Dünya Türkleri Birliği Kurucu Genel Başkanlığı görevini de üstlendim Kendi Şirketim olan
  GökTürk Yazılım & Bilişim Hizmetlerinde çalışmalarını sürdürmekteyim. Yazmaya devam
  ettiğim Türk Dünyasına kazandırma hazırlığında olmanın heyecanını yaşadığım iki kitap
  çalışmam var. Birçok platformda kürsü alan ve akademik çalışmalar gerçekleştiren, sivil
  toplum kuruluşlarının sevdiği değer verdiği ve her zaman etkinliklerinde onur konuğu ve
  konuşmacı olarak davet ettiği bir kimliğim .Türk Dünyasına sosyal medya yazılım çalışmaları da
  yapıyorum. Son nefese kadar Büyük ve kut’lu davamız TURAN Sevdamıza hizmet edeceğim.
  Hayatım ve felsefem budur.


  Kızılelma, Turan Ülküsü nedir size göre ?

  Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde
  düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen
  bir ifadedir. Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk
  devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir
  beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hakimiyeti
  idealini, kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmiştir.

  Kızıl Elma imgesinin tam olarak ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığı bilinmemekle
  birlikte yaygın anlayış, Osmanlı ile birlikte tarihe ve edebiyata mal olduğu, Osmanlılar
  döneminde özellikle Batı memleketlerine doğru yürütülen cihadın bir sembolü olduğu
  yönündedir.

  Kızıl Elma ülküsü özellikle yeniçeriler arasında yaygınlaştırılmış ve onların savaşma azmini
  yüksek tutmak için kullanılmış; Ziya Gökalp, bu imgeyi Turan Ülküsü ile birleştirerek ona yeni
  bir anlam kazandırmıştır, ”kızıl", Türk kültüründe genellikle kıymetli sayılan bir renk ( altın ) ;
  "elma" ise mistik bir yanı bulunan; bolluk, bereket, şifa kaynağı olarak görülen bir meyvedir.

  Kızıl Elma sembolleştirilmesinin elmaya değil, Eski Türklerde Güneş ve Ay’ı anlatan
  kızıl topa dayanıyor.


  Bu top, ‘muncuk’ adıyla bayrak ve tuğların tepesini süslemiş ve bazen
  zaferin işareti, bazen hakimiyetin sembolü, bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yeri ifade
  etmiştir. Kızıl Elma imgesinin ilk kez Orta Asya Türkleri arasında doğduğu; Ergenekon
  Destanında Ergenekon’dan dışarıya çıkma ve kaybedilmiş eski yurdu geri alma idealini
  simgelediği kabul edilir..

  Türkistan'dan Hazar Denizi'nin doğusuna gelen Oğuzların ise Hazar
  kağanının ipek çadırının üzerinde hakimiyetinin ifadesi olarak bulunan altın topu yani Kızıl
  Elma'yı ele geçirmeyi ülkü edindikleri düşünülür.


  Bizim kızıl elmamız TURAN dır.


  Turan ülkümüz;

  Gaspralı İsmail Beg’ in dediği gibi “ Dilde fikirde İşte Birlik “ şiarı çerçevesinde son nefese
  kadar Türk için Türk Tarafından Türk’ e göre Türk’ çe yaşamak için; Ortak dilimiz Kültür ve
  Sanat köprüleri kurarak Töremizi yaşatmak, Ticaret dahil her alanda ortak noktalarda BİZ
  duygusu ile işbirlikleri kurarak önce yüreklerde ve beyinde olmak üzere gerçekleşmesi mümkün
  olan yapıyı kurma gayesidir Türk’ ün.

  Turan Devletleri Teşkilatı bu uğurda hangi amaç ve yol haritası çizmektedir ?

  Teşkilatımızın Amaçları;
  Teşkilatımızın kısa adı TDT dir. TDT Turan coğrafyasını oluşturan 76 Türk Soylu
  topluluğun tamamında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Türk Devletleri Teşkilatı bilindiği
  gibi 5 Türk Devleti ve 2 gözlemci ülke ile faaliyet göstermektedir. Ülkeler arası anlaşmalar vs
  gereği özerk cumhuriyetler ve muhtariyetlerde resmii faaliyet gösterememektedirler. TDT bir
  STK olduğu için bizim böyle bir kısıtlama ve engelimiz bulunmamaktadır.

  Dolayısı ile TDT “yeryüzünde Türk’ ün olduğu her yerdeyiz” sloganımızdaki gibi her yerde faaliyet
  gösterebilmektedir. Şu sıralar Turan’ ın lider ülkesi Türkiye’mizde 81 vilayet ve ilçelerinde
  şubeler ve temsilcilikler oluşturma çalışmalarını yürütüyoruz. Sonrasında öncelikli Turan
  coğrafyası ülkeleri olmak üzere 186 ülkede yapılanmamızı gerçekleştireceğiz.
  Gaspralı İsmail Beg’ in dediği gibi “ Dilde fikirde İşte Birlik “ şiarı çerçevesinde son nefese
  kadar Türk için Türk Tarafından Türk’ e göre Türk’ çe yaşamak için;

  Ortak dilimiz Kültür ve Sanat köprüleri kurarak Töremizi yaşatmak, Ticaret dahil her alanda ortak noktalarda BİZ
  duygusu ile işbirlikleri kurarak önce yüreklerde ve beyinde olmak üzere gerçekleşmesi mümkün
  olan yapıyı kurma gayesidir Turan Devletleri Teşkilatının.


  Teşkilatımız “TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI” adı altında, dünyanın çeşitli ülkelerinde
  yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olan Türk’ler tarafından kurulan ulusal ve uluslararası nitelikte
  faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarını bir araya getirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik
  alanda işbirliğini sağlamak üzere aşağıdaki amaçlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve
  Derneğimiz çatısı altında yer alacak gerçek kişi ve sivil toplum kuruluşlarının bağlı bulunduğu
  devletlerin kanunlarına uygun olarak faaliyetler göstermek üzere kurulmuştur:


  1. Türkiye ile birlikte tüm dünyadaki Türk’lerin, akraba toplulukların, kendisini Türk
  olarak gören ve niteleyen toplum ve topluluklar ile kendisini Türk milletine yakın hisseden diğer
  toplumlarla iş birliği içerisinde bilgi, görgü ve teknolojisini geliştirmek; Türk dilini, Türk ’lük
  şuurunu, örfünü ve töresini araştırmak, geliştirmek, yaymak ve gelecek nesillere aktarmak
  amacıyla birlikte çalışma ortamları meydana getirmek,
  Türk’lerin bulundukları ülkelerde ekonomi, sanat, edebiyat, kültür ve insan hakları alanlarında
  daha etkin olmalarını sağlamaya dönük bilgi alışverişi ile teknik işbirliğine imkân hazırlamak ve
  teşvik etmek, çıkarlarını belirlemek ve korumak,
  Dünya ve bölge barışı için siyasi iktisadi kültürel ve teknolojik çalışmalar yapıp ya da yapılan bu
  tür çalışmaları destekleyip, hükümetlerin hizmetine sunmak amacıyla çalışmalar yürütmek.
  Bölgedeki devletlere gerekirse rehber olmak, çözüm önerileri sunmak, bu önerilerin faaliyete
  geçirilmesi için çalışmalar yürütmek.

  2. Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek insanlığın yararına olan
  icatları desteklemek için işbirliği yapmak paylaşmak ve yaymak.

  3. Türkiye ve Türkiye dışındaki ülkelerdeki kültür amaçlı kurulmuş vakıf, sendika, cemiyet,
  Teşkilat, federasyon ve konfederasyonlarla kültürel ve ekonomik alanda işbirliğini sağlamak.

  4. Derneğimiz, Türk devletlerinde ve Türk’ün yaşadığı her yerde açılacak şube, bölge
  başkanlıkları ve temsilcilikler ile sosyal kültürel ve ekonomik bağ kurmak için katılımların
  sağlanması ve etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlar.

  5. Derneğimiz, Türk Dünyasına tarihine kültürüne ışık olacak arkeolojik kazılarda
  çalıştaylarda sempozyumlarda vb çalışma etkinliklerde yurtiçi ve uluslararası alanda ya
  gerçekleştiren yada destekleyen olarak bulunur.

  6. Turan yolunda Türk Birliğinin dünyanın en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olarak
  gerçekleşmesi için hizmet eder.  Turan Devletleri Teşkilatının logosu gerçekten göz kamaştırıyor ve ilk bakışta ciddiyet ve güven
  duygusu veriyor. Logonuzun hikayesi nedir ?


  Teşkilatımız Kullanacağı flamamız dış çerçevesinde altın sarısı zemin üzerine siyah renkli yazı
  ile


  “Turan Devletleri Teşkilatı“ yazısı, iç dairesinde siyah zemin üzerine 16 adet beş köşeli altın
  sarısı yıldız, siyah zeminli en iç dairede Turan Coğrafyasını gösteren harita üzerine hilal ve
  yıldız, haritanın altında Göktürkçe (altın sarısı) Türk yazısı olarak belirlenmiştir.


  Logomuzun hikayesi :
  Tarih boyunca Türk'e yapılan katliam, soykırım, ve asimilasyonları unutmadığımızı siyah renkli
  alanlar ile ifade ettiğimiz logomuzda; “Yeryüzünde Türk'ün yaşadığı her yerdeyiz” sloganımızı
  da orta alanda kırmızı renkle kullandığımız haritada gösterdik.

  Harita üzerine yerleştirdiğimiz AY Yıldız Türk Bayrağımızın sembolü ile de TURAN
  Ülkümüzün Sevdamızın ve Kurulacak TÜRK BİRLİĞİ nin lider ülkesi TÜRKİYE' dir diyoruz.


  16 Altın yıldızımız ile Türk'ün kurduğu devletlerin devamı olduğumuzu ifade ettik.


  Göktürk'çe yazdığımız altın renkli Türk yazısı ile de Dünya'ya ve Türk'ün Töresini Töresi ile Türk' lük
  şuurunu Medeniyetini Adaletini getireceği ALTIN ÇAĞ ın TÜRK tarafından olacağını ve buna
  en büyük hizmeti de TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI nın yapacağını anlattık.
  Bir Bütün olarak logomuz Türk Dünyasına icraatları ile damgasını vurup ALTIN ÇAĞı
  yaşatmak için yola çıkan TURAN sevdalılarının birlik bütünlük ve BİZ olma duygusunu ifade
  etmektedir.
  Logomuz TURAN Sevdalısı yür
  eklere ARMAĞAN olsun.

  Turan Devletleri Teşkilatının çalışma alanlarından da bahseder misiniz başkanım?

  Teşkilatımız tarafından Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimlerini detaylı olarak
  vermeliyim sizlere;

  TURAN DEVLETLERİ TEŞKİLATI;

  Türk dil, tarih, kültür ve sosyal alanlarında ortak çalışma ve etkinlikler yaparak, ortak fikir ve
  faaliyet alanı sağlamak için çalışmalar yürütme gayesi ile kurulmuştur. Teşkilat Türk Dünyası
  hakkında çalışma amacı olan, Teşkilat ilkelerine uyan her bireye ve kuruluşa açıktır. Teşkilat
  faaliyet alanı olarak ilk hedefini Türk Dünyası ve üniversiteler olarak seçmiştir.
  Üniversitelerdeki öğrenci toplulukları başta olmak üzere bu amaçlara yönelen her türlü sivil
  toplum kuruluşu ve bireyi üye olarak kabul eder. Tamamıyla Türk Dünyası’na hizmet etmek
  isteyenlerin ortak alanını, aralarındaki iletişim ağını, gönül birliğini oluşturmayı hedefler.

  Bu fikirden hareketle, Türk Dünyası’ndaki üniversiteler ile sivil toplum alanında kurulmuş ve
  kurulacak olan; ilgi alanları Türk Dünyası, Avrasya Araştırmaları, Stratejik Araştırmalar, Türk
  Kültürü, Türk Halk Bilimi, Türk Birliği, Turan ülküsü vb. Alanlar olan kuruluşları ve öğrenci
  topluluklarını bir araya getirmek, bu kuruluşlar ve topluluklar içerisinde yer alan Türk soylu
  kişilerin kültürel etkileşimini sağlamak.

  Teşkilatımız bu amaçları doğrultusunda eğitim, siyasi,
  iktisadi, ticari, sağlık, tarihi, kültürel ve teknolojik alanlarda, Türkiye Cumhuriyetinin varlığı,
  birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığının korunması için çalışmalar yürütür. Türk tarihi, kültürü,
  turizmi, dili (lehçesi ve ağzı), töresi ve örfünün korunması yayılması, öğretilmesi ve gelecek
  kuşaklara aktarılması amacıyla, araştırma, gezi, kurs, seminer, konferans ve panel v.b gibi
  eğitim çalışmaları düzenler.

  Geleneksel Türk Kültürünü kapsayacak şekilde eğitim, kültür, sanat, edebiyat dallarında alan
  araştırmaları yaptırır, yapılan alan araştırmalarını yaymak yayımlamak amacıyla çalışmalar
  yürütür.
  Teşkilat gerekli gördüğü hallerde uygun görülen yerde Türk Kültürünü anlatan müzeler kurar,
  bu kurduğu müzeleri işletir.

  Ulusal ve uluslararası boyutta Geleneksel Türk Ata sporlarının (okçuluk, binicilik, güreş,
  atıcılık, deve güreşi vb.) geliştirilmesi amacıyla sportif etkinlikler düzenler. Bu spor dallarının
  araştırılması geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla merkezler açar, bu
  merkezleri işletir, kurslar düzenler, bu sporların sergilenmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışında
  etkinlikler düzenler, düzenlenen etkinliklere iştirak eder.
  Teşkilatın amacı doğrultusunda Türk Kültürü ile ilgili alan araştırmaları yapar; bunları
  derlemek, yaymak ve tanıtmak amacıyla merkezler açar, yapılan araştırmaları kitap haline
  getirip yayar.

  Tamamen Türk iktisadi kültürü olan, Türk Dünyası Ticari İşbirliğini, ekonomi temelinde
  araştırmak; töremizde örf ve adetlerimizde iktisadi yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün
  arttırılmasında aktif rol alan bu iktisadi sisteme, günlük hayatımızda işlerlik kazandırmak sureti
  ile uygulama alanları oluşturur ve yaşatır.
  İlk başta Türkiye’de sonra Türk Dünyası ve medeniyet coğrafyamızdaki Türk’ler arasında,
  esnaf ve işadamları nezdinde birliktelikler ve işbirlikleri oluşturmak, iktisadi faaliyetler yapmak,
  bunların gelişmesini ve bölgesinde daha etkin hale getirilmesini desteklemek istikametinde
  iktisadi-ticari faaliyetler ve çalışmalar geliştirir.

  Unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Türk el sanatlarının (kılıç, kalkan, zırh, bıçak, tarak eğer,
  semer, deri işlemeciliği, üflemeli telli, yaylı ve vurmalı her türlü sazlar, v.s. gibi) araştırılması
  geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla merkezler açar, bu merkezleri işletir,
  kurslar düzenler, merkezlerde üretilen eserlerin sergilenmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışında
  sergiler düzenler.

  Teşkilat Geleneksel Türk Kültürünün turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapar,
  gerekirse işletmeler açar, bu işletmeleri işletir ya da işletilmesini sağlar.

  Türk’lerin tarihi ve kültürel varlığını ortaya koyan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları
  temin eder, arşiv ve dokümantasyon merkezi oluşturur, Birlik çalışmalarını duyurmak için
  amaçları doğrultusunda kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlar yapar, üyelerine dağıtmak üzere
  çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır, belgeseller ve diğer görsel programlar hazırlar
  Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki Türk’lerin birbirleriyle olan iletişimini canlı tutmak için gerekli
  sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur, bu kapsamda tiyatro, kültür merkezi, kütüphane,
  stüdyo, arşiv ve diğer eğitim kuramları dâhil milli kültürü koruma ve geliştirmeye yönelik
  çalışmaları yapar, bu yönde faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar, mili ve kültürel nitelikte
  festival, yarışma, gösteri, sergi, anma geceleri ve benzeri toplumsal faaliyetler düzenler.

  Türkiye’deki ve dünyadaki fuar, festival, seminer, panel, konferans, panayır, şenlik, anma
  günleri vb. kültürel etkinliklerin doküman çalışmasını yapar, yaptırır, turistleri ve Türk’leri bu
  etkinliklerle tanıştırır. Bu yolla dünya devleti olma yolundaki Türkiye’mizin değişik ülke ve
  kültürleri tarafından daha yakın ve sıcak bir ortamda tanınmasını sağlamak amacıyla mahalli
  baz daki folklorik ve beşeri kültür birikimlerinin ulusal ve uluslararası festivallere
  dönüştürülerek Türkiye ve Türk milletine sempati duyan kişi ve kuruluşları davet ederek yeni
  sempati lobileri oluşturur.

  Türk’lerin çocuklarının eğitim, sağlık gibi sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yapılacak
  çalışmalarda kullanılmak üzere kaynak oluşturmak için yardım toplar, gençlerin yaşadıkları
  ülkelerde Türk dilini ve kültürünü muhafaza etmeleri için bulundukları ülkelerde veya
  Türkiye’de etkinlikler düzenler, ülkemizde yaşayan diğer kültürlerle uyum içinde birlikte
  yaşamak için faaliyetlerde bulur.

  Bilimsel tarihi, sosyal, teknolojik, kültürel ve ekonomik araştırmalar yaptırır, bu tür
  araştırmaları destekler ve bunlardan faydalanır. Bu amaçla verilerin toplanması,
  değerlendirilmesi; gerçek ve tüzel kişiler ile eğitim bilim ve kültür hizmetlerinde kullanılması
  için her türlü eğitim, bilimsel araştırma ve teknolojik faaliyetler yapar, yaptırır bu konularda
  diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, çalışma yapanlara ayni ve nakdi şeklinde destek
  sağlar.

  Çağımızda meydana gelen sosyal, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve stratejik gelişim ve değişim
  ekseninde toplumsal ihtiyaçları araştırır, bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler üretilmesini
  sağlar. Amacına uygun olarak Türk kültürü ile ilgili araştırma yapmak için bilim kurulları ve
  çeşitli ihtisas komisyonları kurar.
  Teşkilat amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla
  iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.
  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel
  tesisler kurar ve bunları tefriş eder ve işletir.
  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli
  toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin
  bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

  Teşkilatın amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Teşkilatlarla
  veya vakıf, federasyon, konfederasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir
  amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.


  Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki Teşkilat veya kuruluşlarla işbirliği yapar ve bu
  kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.
  Yeryüzünde Türk’lerin sorunlarını, uğradığı haksızlıkları, zulümleri dünyaya duyurmak,
  yapacağı ve yaptığı faaliyetleri her platformda dile getirir, lobiler kurar ve bu konuda bilgi
  doküman araştırma anket gibi bilgi akışını yayımlamak amacıyla internet sitesi kurar.
  Teşkilatın amaçları doğrultusunda sağlık, eğitim ekonomi ve kültür alanında yarışmalar
  düzenler.

  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Teşkilat ve Vakıfların Kamu
  Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum
  ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

  Türk’ün yaşadığı her yerde ihtiyaç sahibi soydaşlarına ayni ve nakdi destek sağlar ve bu amaç
  doğrultusunda kampanyalar yardım amaçlı etkinlikler ve bağış toplama sistemini oluşturabilir.


  Toplanan bağışlar ve destekler amacı dışında kullanılamaz.

  Teşkilat, Türk Dünyasına tarihine kültürüne ışık olacak arkeolojik kazılarda çalıştaylarda
  sempozyumlarda v.b çalışma etkinliklerde yurtiçi ve uluslar arası alanda ya gerçekleştiren ya da
  destekleyen olarak bulunur.


  Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının öngördüğü kapsam içerisinde projeler yapar, yürütür.
  Yürüttüğü projeler Türkiye Cumhuriyetinin kültürel, tarihi, ekonomik, sağlık ve teknolojik
  yönden fayda sağlaması esastır.
  Başka devletlerin mevzuatına da aykırı olmamak kaydıyla yurtdışında da benzer projeleri
  yürütür.

  Türk kültürünü temsil etmek amacı ile kurulmuş başta Yörük Türkmenler olmak üzere tüm stk
  lar ile birlik çatısı altında işbirliği içerisinde olunacaktır.
  Yürütülen projelerden sağlanan hibeler o projenin amacı dışında kullanılamaz. Ancak, proje
  yürütme esnasında edinilen demirbaşlar proje bitiminde Teşkilatın Demirbaşına kaydedilir.
  Teşkilat, tüzel kişilik olarak sahip olduğu mal varlıklarıyla sadece kendi yükümlülüklerinden
  sorumlu olup, üyesi olan tüzel ve gerçek kişilerin yükümlülükleri konusunda sorumluluk
  üstlenmez. Üye tüzel kişiliklerin işlemleri Teşkilatın tüzüğüne aykırı veya Teşkilatın bilgisi
  dışında ise Teşkilatı bağlamaz ve Teşkilat açısından yükümlülük getirmez. Teşkilat yasalara
  veya statüsünün aykırı faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişi üyeleri hakkında gereken yasal
  işlemleri yapmaya yetkilidir. Aynı şekilde gerçek ve tüzel kişi üyeleri de Teşkilatın doğrudan
  yerine getirmesi gereken yükümlülükleri karşısında sorumlu değildir.

  Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlerde hem Türkiye
  Cumhuriyeti anayasası ve kanunlarına hem de yabancı üye tüzel ve gerçek kişilerin ülkelerinin
  anayasası ve kanunlarına uygun hareket eder.

  Turan Devletleri Ticaret Teşkilatı da sizler tarafından kuruldu bildiğim kadarı ile. peki bu
  teşkilatın amaçları ve çalışma sistemi nedir
  ?

  Kısa adı TURDET olan Turan Devletleri Ticaret Teşkilatı evet yine TDT ekibinin
  öncülüğünde resmi olarak kurulmuştur.
  Burada öncelikli bir amaç var. Bu teşkilatın amacı Türk Birliği mantığı ve sistemi ile
  faaliyet göstermek. Ülkelerin Türkiye Büyükelçilikleri, Konsoloslukları, Ticari Ateşelikleri ,
  Özerk Cumhuriyetlerin Fahri Konsoloslukları ve Ticari Ateşelikleri, Ticaret, Sanayi ve Esnaf
  odalarımız, İş Adamları Teşkilatleri, Ticari yapı için kurulmuş Birlikler, Platformlar ile Küçük
  Orta ve Büyük Ticari işletmelerin, İş insanları ve Girişimcilerin bir çatı altında kuracakları
  havuz içerisinde Ticari faaliyetlerini gerçekleştirmeleri Tüm katılımcı ülkelerde devlet
  desteklerini de sağlayarak fuar ve etkinliklerin yapılması ile oluşacak TURAN Ticaret Birliğini
  sağlamaktır gayemiz.

  Bu konuda çalışmalarımız artarak devam etmektedir. İş insanlarının kandırılmasına ve
  ticaret yapmalarına set olacak art niyetlere son vermek, güven ortamının üst düzeyde sağlandığı
  bir yapıdır TURDET. Sizlerin aracılığı ile de İş insanlarımıza açık davetiye çıkartıyoruz. İletişim
  Bilgilerimizi de size veriyoruz. Bizlere ulaşan tüm iş insanlarının ilk karşılaşacağı şey güler yüz
  ve güven ortamı olacaktır.

  Öncelikli Turan Coğrafyası olmak üzere Yurt içinde ve yurt dışında işadamlarını, serbest
  meslek mensuplarını, akademisyenleri, bürokratları, üst düzey yöneticileri bir araya getirerek,
  kişisel, maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin
  iş ve işleyişlerini geliştirmek, insan, bilgi, para unsurlarını denge ve uyum içinde sevk ve idare
  etmek,

  İştirak düsturu ile hareket ederek, işadamları, serbest meslek mensupları, akademisyenler,
  bürokratlar, üst düzey yöneticiler ve iş kolları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  İş adamları, serbest meslek mensupları, akademisyenler, bürokratlar ve üst düzey yöneticiler
  arasında irtibat kurarak ülke ekonomisine makro ve mikro düzeyde katkı sağlamak,
  Turan Coğrafyası Öncelikli olmak üzere İç ve dış pazar araştırması yapmak, üretici ve
  tüketiciler arasındaki irtibatı sağlamak, uygun iş alanlarını tespit etmek ve geliştirilmesini temin
  etmek,

  İşadamlarının, serbest meslek mensuplarının, bürokratların, akademisyenlerin ve üst düzey
  yöneticiler ile çalıştırdıkları kişilerin gelişimlerine ve verimliliklerine katkı sağlamak, iş ve
  serbest meslek alanları ile gerekli diğer alanlarda mesleki yönden insanların yetişmesine
  yardımcı olmak,

  Turan Coğrafyası öncelikli olma üzere Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında Teşkilat birimleri
  aracılığı ile ya da diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yardıma muhtaçlara, öğrencilere, ayni
  ve nakdi yardımlar yapmak, ayrıca tıbbi yardımlar ile tedavi imkanları sağlamak, başta
  derneğimiz üyelerine ve ihtiyaç sahiplerine kitap, dergi, eğitim ve iş aracı, bedelli veya bila bedel,
  dağıtımını yapmak, yeni yetişen nesillerin bilinç düzeyinin yükselmesine ve ileri düzeyde teknik
  donanıma sahip olmalarına yardımcı olmak,

  Turan Coğrafyası ve Türk Dünyasında Sanayici ve iş insanları ile yurt içi ve yurt dışında
  gerçekleştiren kongre fuar festival seminer konferans panel iş gezileri vb etkinliklerde
  gerçekleştiren veya destekleyen olarak yer almak,

  Manevi değerlerimizi ve manevi dinamiklerimizi iş dünyasına taşıyarak iş ahlakını geliştirmek,
  Her alanda sosyal sorumluluk projelerini düzenlemek ve destek vermek,

  Ülkemizin ve toplumumuzun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, hukuki ve teknolojik yönden
  güçlenerek dünyada lider konuma gelmesine ve örnek model olmasına katkıda bulunmak,
  Temeli manevi değerlerimizden gelen insani yardım odaklı yurtiçi ve yurtdışında yardımlaşma
  ve dayanışmada bulunmak, bu alanda kurulu sivil toplum kuruluşları ile çözüm ortaklığı ve iş
  birliği yapmak,

  İhtiyaç sahiplerine ve teşvik amaçlı olmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine
  burs vermek, akademisyenlerle iş birliği yapıp gerektiğinde projelerini desteklemek, amaçları ile
  kurulmuştur.

  Teşkilat amacını gerçekleştirmek için, yurt içinde ve yurtdışında ticari geziler düzenlemek,
  Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ekonominin istikrar
  içinde büyümesi için katkıda bulunur.


  Özellikle iş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle
  faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar.
  Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme
  faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret
  gösterir, destek verir.
  Özellikle iş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde
  bulunur.
  Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapar.
  Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli
  girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar.
  Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir.

  Yurt içinde ve yurt dışında fuarlar düzenlemek,
  Meslek komiteleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
  İş forumları düzenlemek, raporlar hazırlamak, bunlarla ilgili kitap ve broşürler hazırlamak,
  Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin
  etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları
  doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sitesi gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere
  çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla
  iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, iştirak etmek ve işletmek,
  Toplumun yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve
  kültürel tesisler kurmak,
  Toplumda beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,
  konser, sergi, spor, yurtiçi ve yurtdışı gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin
  bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  Teşkilat faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak,
  kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda Birliklere katılmak, vakıf kurmak,
  federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak Teşkilatların
  izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Teşkilat veya kuruluşlara üye olmak ve bu
  kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Teşkilatlardan, işçi ve işveren
  sendikalarından, esnaf, sanayi ve ticaret odalarından, borsalardan ve meslekî kuruluşlardan
  maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, bunlarla iş birliği
  yapmak, ortak ticari faaliyetlerde bulunmak, gerektiğinde şirket kurmak,
  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile özel
  kuruluşlarla faaliyet ve görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
  Gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak,
  kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.
  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Teşkilatlarla
  veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için
  plâtformlar oluşturmak,

  Mevzuat hükümleri uyarınca gerekli izinler alınarak, yerli ve yabancı özel ve resmî kuruluşlar,
  ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, Teşkilat, birlik ve benzerleriyle
  doğrudan Teşkilat merkezi veya şubeleri aracılığı ile işbirliği yapar, temsilci gönderir veya
  temsilcilerini geri çeker.
  Her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal alanda girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, bilgi ve becerinin
  arttırılması için yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânlarını araştırır, bu yöndeki girişimleri teşvik
  eder, çalışmalar yapar.

  Teşkilat amacıyla örtüşen faaliyetlerde bulunan ilim adamları ve öğrencilere ilmi, maddi ve her
  türlü yardım ve katkıda bulunmak, burs vermek,
  Bilgi, Yönetim, finans gibi sistemler konusunda her türlü faaliyeti gerçekleştirir. Bu amaçla her
  türlü kuruluşla işbirliği yapar.
  Amaç ve faaliyetleri için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, internet, broşür gibi yayın
  vasıtalarından faydalanır, periyodik yayın faaliyetlerinde bulunur. Basın yayın organlarında
  alanı ile ilgili sayfalar, köseler; radyo ve TV istasyonları için programlar, halka yönelik video,
  sine vizyon, mültivizyon ve benzeri programlar hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak.
  Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenler. Yerli ve yabancı
  sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar.
  Değerli başkanım o kadar güzel ve bir o kadar da akıcı bilgiler paylaşıyorsunuz ki
  hayranlıkla sizi dinlemekteyim. Peki UBT nedir? Sanırım Turan Medyasını kurdunuz

  Evet. Öylede diyebiliriz. Habercilik global normlarda insana en büyük hizmet sektörüdür.
  Demokrasinin en temel kurumu olan, bütün öteki özgürlüklere kaynaklık eden düşünceyi ifade
  ve basın özgürlüğünün Türkiye'de ve Turan Coğrafyamızda tam olarak gerçekleşmesi, haber
  alma hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi, gazetecilerin mesleki hak ve
  çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve bu yönde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi için
  çalışmak; üyelerinin kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükseltilmesine
  katkıda bulunmak. Uluslararası Basın Teşkilatı;

  İnsan haklarına, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Atatürk ilkelerine ve Anayasa’ya dayanan
  Milli, Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devleti anlayışı içinde, Demokratik Düzenin Korunması,
  Sosyal adaletin gerçekleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasına hizmet etmeyi temel
  amaçlarından sayar.


  Hedefimiz Dünyanın sayılı ve saygın bir medya yapılanmasını STK olarak gerçekleştirmek.
  Çalışma alanlarınız hakkında da bilgi verebilir misiniz okuyucularımıza ?


  Uluslararası Basın Teşkilatı, amacını gerçekleştirmek için şu çalışmaları yapar:

  Mesleğin gerektirdiği hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için yasama ve yürütme
  organlarıyla, resmi ve özel kurumlar ve kuruluşlar karşısında üyelerini temsil etmek.
  Basın-yayın emekçilerinin Anayasa, yasalar ve uluslararası anlaşmalarla elde edilmiş haklarını
  korumak ve geliştirmek için mücadele etmek.
  Mesleki uğraşlarda karşılaşılan güçlükleri ve sorunları incelemek, çözüm yolları üretmek, bu
  konuda görevli kuruluşlarla ilişkide bulunmak.
  Meslek alanında dayanışmayı güçlendirmek, üyelerin çalışma koşullarını iyileştirmek için çaba
  göstermek.
  Yurtiçi-yurtdışı faaliyet alanında gerekli toplantılara katılmak, uluslararası meslek
  kuruluşlarıyla ilişki kurmak ve buralarda üyelerini temsil etmek
  Yurtiçi ve yurtdışı gezilerinde üyelerine kolaylık sağlamak, bu amaçla ilgili kuruluşlarla ilişki
  kurmak.

  UBT amacı doğrultusunda gerekli yayınları yapmak, yayın birimleri oluşturmak, açıkoturum,
  panel ve benzeri toplantılar düzenlemek. Görsel, yazılı, işitsel ve elektronik basın-iletişim
  sektörüyle ilgili araştırma yapmak, anketler düzenlemek, sonuçlarını kamuoyuna duyurmak,
  benzer girişimleri desteklemek.


  UBT amacı doğrultusunda, açıkoturum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek. Görsel, yazılı,
  işitsel ve elektronik basın-iletişim sektörüyle ilgili araştırma ya da anketler düzenlemek,
  sonuçlarını kamuoyuna duyurmak, benzer girişimleri desteklemek.
  Üyelerinin sağlık sorunlarının çözümüne çalışmak, sağlık ve dinlenme tesisleri kurmak ya da
  kiralamak. Üyelerinin eğitim ve öğrenim faaliyetleri için eğitim merkezi, yurt, lokal, pansiyon
  gibi tesisler kurmak,
  Stajyer gazetecilerin yetişmelerine katkıda bulunmak, sorunlarının çözümüne ve iş bulmalarına
  yardımcı olmak.

  Mesleğin gelişimi için başarılı gazetecileri ödüllendirmek, meslek etik kurallarına aykırı tutum
  ve davranışları belirlenen gazetecilerin dikkatini çekmek.
  Uluslararası faaliyette bulunmak, benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurtdışında
  temsilcilik veya şube açmak, meslekle ilgili dernek ya da üst kuruluş kurmak, bu amaçla
  oluşturulmuş dernek ya da kuruluşlara katılmak.
  UBT’ nın amaç ve üyelik ilkeleriyle belirlenen tutumuna aykırı faaliyet göstermediği bilinen
  yurtiçindeki ve yurtdışındaki derneklerden, vakıflardan, sendikalardan, meslek kuruluşları ve
  kişilerden maddi ve ayni yardım almak, benzer nitelikteki kurum ve kuruluşlara maddi
  yardımda bulunmak.
  Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, derneğin görev alanına giren konularda ortak projeler
  yürütmek, proje maliyetlerinin karşılanması için bu kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım almak.
  Özellikle işsiz üyelerinin gereksinim duyacakları zorunlu mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi
  isteklerini karşılamak amacıyla sandık kurmak.

  Dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amaçlar için platform
  oluşturmak.
  Yasalar ve Kararname, yönetmelik gibi yasaya dayalı mevzuatla Anadolu'nun tüm
  bölgelerindeki Basın ve yayıncılarına (Gazete, dergi, internet gazeteciliği, radyo-televizyon
  yayıncıları, yazarlar, şairler ve ozanlar) tanınan hak ve hürriyetlerini her türlü olumsuz karar ve
  uygulamalardan korumak diyebiliriz.

  Turan Devletleri Akademisi kuruldu değil mi ?

  TURAN DEVLETLERİ AKADEMİSİ MANİFESTOSUDUR

  Turan Devletleri Teşkilatı Kurucular Kurulu, Aşağıda sıralanan Türkiye'de ve Türk Soylu tüm
  yerleşim alanlarında bulunan kurum kuruluş ve Stk'lar ile Manifestosunu imzaladığı Turan
  Devletleri Akademisi'ni ( TURAKAM) kurmak kararını almıştır. Yüce Türk Milletimize, Turan
  Coğrafyamıza ve Türk Dünyamıza hayırlı olsun.

  Turan Devletleri ademisi’nin (Bundan sonra TURAKAM ) temel vizyonu, Türk halklarının
  ortak paydasını oluşturan Türk kültürünün tarihî ve manevi rolüne atıfta bulunarak, Türk
  devletleri ve halkları arasında dostane ilişkileri güçlendirmek için eğitim ve bilimsel işbirliğini
  teşvik etmek ve Türk halklarının dünya medeniyetinin gelişimine, insanlığın tarihî ve kültürel
  mirasına katkısını gözler önüne sermektir.


  Akademi bu doğrultuda, Türkiyat alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerin çatı kuruluşu olarak örgütlenerek, söz konusu kurum ve şahıslar
  arasında eşgüdüm sağlamayı ve çalışmalarını desteklemeyi hedeflemektedir.

  Ayrıca TURAKAM, Türk Dünyası’nın geçmişten günümüze dek tarihi, kültürü, dil ve edebiyatı, maddî
  ve manevî değerlerini incelemekle beraber Türk topluluklarının dünya görüşü, ekonomik
  gelişme stratejileri ve uluslararası ilişkilerde aldığı pozisyonları geniş bir şekilde araştıracaktır.
  Bu bakımdan teşkilat Türk halklarının insanlık tarihine yapmış oldukları katkıları ve
  bıraktıkları izleri yeniden tespit etmenin yanı sıra dünya Türkologları arasında akademik
  etkileşimin canlanması açısından da önem arz etmektedir.

  Bu noktadan hareketle, Akademi’nin amaç ve görevleri ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde
  özetlenebilir: Türk dili, edebiyatı ve kültürünün tarihsel gelişimine ilişkin çalışmaların
  korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına odaklanarak, Türk dili çalışmaları alanındaki
  araştırmaları koordine etmek ve geliştirmek; Türkiyat çalışmalarının geliştirilmesi ve bu
  çalışmalara ilişkin bilimsel araştırmalarda uluslararası işbirliğini artırmak; ortak Türk tarihi ve
  etnografyası üzerinde kapsamlı çalışmalar yapmak; Türk halklarının kültürel ve manevi mirası
  hakkında araştırmalar yapmak, bu halkların dünya uygarlığının gelişimine olan katkılarını
  ortaya koymak ve bu başarılar konusunda kamuoylarını bilgilendirmek; ortak tarihî metinler ve
  sözlü kaynaklar da dahil olmak üzere, Türk dillerinin tam potansiyelinden istifadeyle, tüm Türk
  halkları için ortak bir edebi dil yaratma yolunda çaba harcamak; tüm Türk dilleri için geçerli
  olacak konsolide bir alfabe oluşturmak; tarafların eğitim kurumlarında kullanılmak üzere ortak
  ders kitapları/öğretim materyallerinin hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütmek; Turan
  Devletleri Teşkilatı Akademisi tarafından istihdam edilen araştırmacılar için farklı eğitim
  programları düzenleyerek Türkiyat çalışmaları alanında uzmanlar yetiştirmek.

  Buna göre Akademi, Turan Devletleri Akademisi Başkanı, Başkanın bağlı bulunduğu ülkenin
  dışındaki diğer kurucu ülkelerden seçilen Başkan Yardımcıları ve taraflardan birer temsilcinin
  oluşturduğu Bilim Konseyi tarafından idare edilen uluslararası örgüt olarak faaliyetlerini
  yürütür. Böylece Bilim Konseyi 24 üyeden oluşmaktadır. Bilim Konseyi Başkanlığı, tarafların
  Türkçe, resmi adlarının alfabetik sıralamasına göre ve yıllık rotasyon esası çerçevesinde Bilim
  Konseyi üyeleri tarafından üstlenilir. Akademi yönetim organlarının fonksiyonları Bilim
  Konseyi’nin tavsiyeleri çerçevesinde Turan Devletleri Teşkilatı üye Türk topluluklarının kurul
  üyeleri tarafından atanan Akademi Başkanı tarafından icra edilir. Akademi’de kurucu Türk
  topluluklarından üyelerim kendi sahasında itibarlı bilim adamlarının yanı sıra dünyaca tanınmış
  değişik ülkelerin Türkologları da çalışabilir.

  TURAKAM bilimsel araştırma alanları Bilim Konseyi tarafından belirlenir. Akademi
  bünyesinde faaliyet gösterecek araştırmacıların, bilimsel yetkinlikleri dikkate alınarak, belirli
  görevler ve amaçlara yönelik olarak komisyonlar, Bilimsel Çalışmalalar kurabilecektir.
  Kuruluşundan sonra birçok uluslararası bilimsel toplantı ve kongre düzenleyecek olan Akademi
  yayınlayacağı bilimsel çalışmalarıyla eski Sovyetler Birliği coğrafyasında Türkoloji alanında
  faaliyet gösteren en etkin ve en üretken akademik kurumlardan birine dönüşecektir.
  Uluslararası teşkilat statüsünde faaliyet gösterecek Akademi bundan sonra uluslararası
  işbirliğini geliştirme, uluslararası toplantılar düzenleme konusundaki faaliyetlerini giderek
  arttırmayı hedefleyecektir.

  TURAKAM çalışmaları genellikle bilimsel projeler üzerinden yapılacaktır. Akademi dahilinde
  faaliyet gösterecek ülkeler arasında Türkiye Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan,
  Türkmenistan, Rusya Federasyonu, Finlandiya, Moğolistan, Macaristan, Japonya, Afganistan,
  Pakistan, Güney Azerbaycan, Kore, ABD, Batı Avrupa ülkelerinin tanınmış Türkolog ve bilim
  adamları gelmektedir.


  Dil, tarih, etnografi, folklor, arkeoloji, müzik, sosyoloji, kültür, edebiyat, kaynak yayını gibi
  Türkoloji’ nin aktüel konularını içeren, bu alanlarda yeni buluşları ve görüşleri kendinde
  barındıran çalışmalara destek sağlanması için özen gösterilmektedir.

  Turan Devletleri Akademisi’nin öncelikli araştırma sahası Turan Coğrafyası ve Türk Dünyasını
  kapsamaktadır. Akademi sadece Türk topluluklarının akademisyenlerini bir araya getirmekle
  kalmayıp, dil ve kültür bakımından yakın toplulukların bilim adamlarıyla da bilimsel ilişkiler
  tesis etmeyi hedeflemektedir. Özellikle, Moğolistan, Güney Kore, Japonya, Macaristan,
  Finlandiya gibi ülkelerin akademisyenleriyle bağlantılar kurularak, ortak bilimsel çalışmaların
  sürdürülmesi planlanmaktadır.

  Ayrıca, çok eski tarihlerden beri Türklerle komşu olan veya onlarla iç içe yaşayarak, onlarla ortak mazi ve kültürü paylaşan toplulukların bilim adamlarıyla da akademik nitelikli ilişkiler kurulmaktadır. Akademi özellikle Rusya Federasyonu, Çin Halk
  Cumhuriyeti, Avrupa ve Balkan ülkeleri, İran ve Hindistan, Orta Doğu ülkelerinin bilim
  adamlarıyla irtibat kurarak, ortak bilimsel çalışmaları sürdürmeyi, söz konusu ülkelerde
  bulunan Türk tarihine ait tarihî kaynaklar üzerine incelemeler yapmayı, onların tenkidî
  metinlerini, çevirilerini ve açıklamalı çevirilerini yayınlamayı, katalog ve albümlerini
  hazırlamayı ve söz konusu ülkelerdeki Türkoloji merkezleriyle devamlı bilgi alış verişinde
  bulunmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, adı geçen ülkelerde yaşamakta olan Tatarlar,
  Başkurtlar, Çuvaşlar, Nogaylar, Kumuklar, Karaçay-Balkarlar, Ahıska Türkleri, Altay-kijiler,
  Hakaslar, Tuvalar, Yakutlar vs. (Rusya), Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Salarlar, Sarı Uygurlar
  (Çin), Özbekler, Türkmenler, Kırgızlar, Hazaralar, Afşarlar (Afganistan), Pakistan ve
  Hindistan’daki Türk toplulukları, Azeri, Türkmen, Horasan Türkleri, Afşarlar, Kaşkaylar,
  Halaçlar, Karapapaklar (İran) gibi yabancı ülkelerde çok eski tarihlerden beri yerli ahali olarak
  yaşamlarını sürdüren veya çeşitli siyasî gelişmeler sonucunda tarihî vatanları bu ülkelere dahil
  edilen ve buraları kendi tarihî vatanı olarak gören az ya da çok sayılı Türk topluluklarının
  tarihi, dili, etnografyası, folkloru, bugünkü yaşam tarzı ve demografisi üzerine de bilimsel
  çalışmalar gerçekleştirmek öncelikli hedeflerimiz dahilindedir.

  Bilimsel çalışmaların ağırlıklı olarak Bulgaristan, Bosna-Hersek, Kosova, Romanya, Moldova,
  Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerinde yüzyıllardır yaşamakta olan Türk
  toplulukları (Balkan Türkleri, Gagauzlar, Nogaylar, Kırım Türkleri) üzerine de yapılması için
  komisyonlar oluşturacağız..
  Bütün bu çalışmalar göz önünde bulundurularak, ileride “Turan” adı ile yıllık bilimsel derginin
  yayınlanması hedeflenmektedir.


  Tüm bilimsel ve kültürel faaliyetlerinin topluma somut hizmetler sunması için TURAKAM kısa
  bir zaman içerisinde UNESCO ve benzeri uluslararası kuruluşlarla birlikte Türk
  Cumhuriyetlerinde yürürlükte olan yasalar çerçevesindeki mevcut bilimsel kurum ve
  kuruluşlarla geniş çaplı ilişkiler tesis etmeyi hedeflemektedir.


  Bunların başında Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Bilimler Akademisi; Kırgız Cumhuriyeti Millî
  Bilimler Akademisi; Macaristan Bilimler Akademisi; Moğolistan Millî Bilimler Akademisi;
  Rusya Bilimler Akademisi, Başkurdistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi; Tataristan
  Cumhuriyeti Bilimler Akademisi; ve UNESCO’ya bağlı Göçebeler Uygarlığını Araştırma
  Merkezi gibi kuruluşlar gelmektedir.

  Bilimsel Projeler

  TURAKAM esas hedeflerinden biri de Türk devlet ve toplulukları ilişkilerinin tarihî ve kültürel
  boyutlarının akademik açıdan incelenerek kardeş ülkelerin entelektüel işbirliğinin imkanlarını
  ve potansiyelini araştırmaktır.

  Türk topluluklarının istikrarı ve istikbalini onların ortak düşünce
  ve kültürel birliktelik oluşturmasında gören TURAKAM bu konuda bilimsel toplantılar
  düzenlemeyi, ortak sorunların kaynak ve çözümlerini araştırmayı ve Türk dünyasının güncel
  sorunlarını incelemeyi öngörmektedir.


  Türk dünyasına ortak bilim, kültür ve eğitim alanındaki
  sorunların çözümünü ancak mevcut ortak değerlere dayanarak, Türk mirasının medya
  yayınları, eğitim, kitap, dergi vs. bilimsel etkinlikler ve çalışmalarda gören TURAKAM,
  öncelikle “Türk topluluklarının Ortak Tarihi’ ni ve “Ortak Türk Edebiyatı”nı inceleyen
  akademik çalışmaları gerçekleştirmeyi, daha sonra ise bu çalışmaların Türk ülkelerinde
  popülarize edilmesini amaçlamaktadır. Böylesi akademik çalışmaların tüm Türk dünyasının
  kültürel birliği ve entelektüel işbirliğinin derinleşmesine hizmet edeceğine, müşterek değerlerin
  ve ortak tarih anlatımının Türk devletlerinin bütünleşmesi için fikri bir temel oluşturacağına
  inanıyoruz.

  TURAKAM, Türk halklarına ait kültürel ve tarihî mirasın incelenmesi amacıyla dünyaca
  tanınan Türkolog ve akademisyenlerle birlikte “Çağdaş Türk Topluluklarının Sürekli
  Gelişmesinin Kaynağı Olarak Türk Tarihi ve Kültürel Değerler” ve “Küreselleşme Çağında
  Türk Dünyasındaki Siyasi-Ekonomik ve Sosyal-Kültürel Süreçler” gibi iki büyük başlık altında
  akademik projelerin sürdürülmesinin koordinatörlüğünü yapacaktır. Örneğin, TURAKAM
  uluslararası ve akademik projelerinde yer alan Türkolog ve akademisyenler “Ortak Türk
  Tarihinin Teorik ve Metodolojik Temelleri”, “Doğu Göktürk Kağanlığı Tarihi”, “Batı Göktürk
  Kağanlığı’nın Devlet Yapısı”, “Türk Dillerinin Tarihi: Yeni Metotlarla Türk Dillerinin Sözlük
  ve Gramer Yapısının Karşılaştırmalı İncelenmesi”, “Çağdaş Türk Dünyasındaki Entegrasyon
  Süreçleri: Sosyal ve Kültürel İlişkiler”, “Türkçe Terimlerin Günümüzdeki İncelenmesi ve
  Geleceği”, “Türk Dünyası Entegrasyonunun Ekonomik ve İnsani Yönleri”, “Ortak Türk Yazısı:
  Latin Alfabesinin Fonetik ve Gramer Kanıtlanması ve Eğitim ve Metodolojik Modeli” gibi
  konularda araştırmalarını sürdürmektedir.

  Tüm Türk topluluklarının ortak, objektif ve gerçekçi tarihinin yazılması Türk halklarının
  küresel ve uluslararası şartlarda alacağı veya alması gereken yeri belirleyecektir.


  Unutulan bazı tarihî gerçeklerin incelenerek Türk halklarının ortak geleceği için hizmet edecek akademik
  çalışmaların sürdürülmesi için tüm Türk Dünyası’nın fikri ve bilimsel gücünü birleştirmesi
  gerekmektedir. Bu nedenle, TURAKAM tarihçilerin çalışmalarını birleştirerek akademik
  camianın ilmî süzgecinden geçen bilimsel nitelikli tarih kitapları yayınlamayı öngörmektedir.
  TURAKAM bu konuda sadece Türk dünyasını temsil eden tarihçi, Türkolog ve diğer
  uzmanların değil, aynı zamanda yabancı ülkelerdeki dünyaca ünlü tarihçilerin çalışmalarından
  da yararlanmayı, onların katılımlarıyla uluslararası kongre ve sempozyumlar düzenlemeyi
  planlamaktadır.

  Böylece, tüm Türk topluluklarının kültürel mirasını kapsayan ortak yayınların yapılması
  hedeflenmektedir. Böyle bir faaliyetin titizlikle sürdürülmesi ise gelecekte Türk Dünyası’nın
  işbirliğini daha sağlam bir temele oturtmanın, kültürel, iktisadi ve siyasi yönlerden
  bütünleşmesinin ve birlik sağlamasının ön şartıdır. Kadim dönemlerde ve orta çağlarda birçok
  Türk düşünürü kendi eserlerinde Türk halklarının ortak değerlerini seslendirmiştir. 19. yüzyılın
  sonu ve 20. yüzyılın başlarında da İsmail Gaspıralı başta olmak üzere, Muhammed Emin
  Resulzade, Ziya Gökalp, Fıtrat, Mustafa Çokay, Zeki Velidi Togan ve diğer yüzlerce aydının bu
  yöndeki çabaları Türkoloji çalışmalarına ışık tutmuştur. Bu bağlamda, günümüzde de bu
  mirasın üzerinde Türk toplulukları ortak tarihini bilimsel çerçevede yazılması, ortak değerlerin
  ön plana çıkarılması, böylece bir birlik oluşturarak ortak sorunları birlikte çözmeye anlayışının
  geliştirilmesi hayati düzeyde önem kazanmaktadır. Turan Devletleri Akademisi bu misyonu
  üstlenerek bugünün ihtiyaçlarından yola çıkarak ileride ortak Türk tarihi yazılması için
  yukarıda zikredilen adımları atmakta ve bu yönde daha ileri düzeyde çalışmalar yapmayı
  hedeflemektedir.

  İleride kadim ve Orta Çağlara ait Çin, Arap, Fars, Türk ve diğer dillerde yazılmış Türk
  topluluklarının tarihi, dili, kültürü, yaşam tarzını içeren tarihî eserler, seyahat kitapları, destan,
  divan, sözlük, harita, menkıbe, şecere gibi birincil kaynakların açıklamalı çeviri yayınlarının
  projeler kapsamında neşredilmesi öngörülmektedir. Bu tür projeler Türk devletçilik geleneğini
  yansıtan tarihî malzemeler ve arkeoloji buluntularının katalog ve albümler halinde yayımını da
  içermektedir.

  Tüm bu çalışmaların ilerleyen süreçte ortak hedefleri vardır muhakkak. Bu konuda bir
  beyanatınız olacak mı ?


  Tabii ki. Biz Turan Devletleri Teşkilatı olarak;

  Turan Devletleri Ticaret Teşkilatını kurarak, Turan coğrafyamızda ticareti bir çatı altında
  yapmak, Uluslararası Basın Teşkilatını oluşturarak Turan coğrafyasının sesini yeryüzünde çok
  güçlü olarak duyurmak, Turan Devletleri Akademisi ile Ortak Eğitim sistemi, tarihsel ve
  bilimsel araştırmalar bir çatı altında toplanacak, yakın zamanda kuracağımız Turan Devletleri
  Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Turan coğrafyasında milli stratejiler üreterek bunu ilgili
  kurumlarla paylaşarak Turan ülkümüze hizmet etmek, yine yakın zamanda ilan edeceğimiz
  Turan Devletleri Kültür Sanat Birliği Teşkilatı ile de sanata dair ne varsa Turan coğrafyasında
  bir çatı oluşturacağız.

  Teşkilatlarımızın güç birliği ile kurulacak Turan Devletleri Federasyonu
  bu konuda kararlılığımızın bir belgesi olacak ve Federasyonlarımızın bir araya gelmesi ile Turan
  coğrafyamıza daha üst düzeyde hizmet etmek adına Turan Devletleri Konfederasyonu çatısı ile
  Dünyaya Turan Mührünü vurarak Turan Teşkilatlanması adına en son adımda ise Turan
  Devletleri Birliğini Yüzlerce teşkilat ile oluşturarak en büyük Turan çatısını ilan edeceğiz.  Bu güzel yapılanmalar için Turan Sevdalısı tüm kandaşlarımızı bizimle iletişime geçmeye
  davet ediyoruz.

  Asrın özlemi TURAN ülkümüze hizmet etmek her Türk’ ün asli görevidir.
  Türk= İnsan, Türk = Turancıdır.


  Hani Türk nedir ? Turan nedir ? gibi sorularla karşılaşırız ya her zaman. İşte cevap. Her
  Türk önce tam tanımı ile insandır. Ve her Türk aynı zamanda Turancıdır. Turancılık Türk’ ün
  hayat felsefesine anlam katan Töremiz, Türklük şuurumuz, sevdamızdır.
  Her konuşmamda katılımcılara bir soru sorarım ben. İnancınız için ibadet edersiniz, hayatta
  kalmak adına çalışır kazanır karnınızı doyurur ihtiyaçlarınızı karşılarsınız, Devletinizi
  sevdiğiniz için vergi ödersiniz ya,

  Peki; TURK olduğunuz için ne yapıyorsunuz ???

  Büyük bir sessizlik kaplar ortamı….
  Ve o müthiş cevap gelir benden : Şu anda burada beni dinlemekle karınca misali safım belli
  olsun düşüncesi ile Türk’ lüğe ve Turan sevdamıza hizmet veriyorsunuz…

  Başkanım Turan sevdalılarına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

  Yeryüzüne Medeniyetini Adaletini Kültürünü yaşam biçimi olan Töresini kalıcı olarak tesis
  eden tek Millet, tek Kültür olan asil ve yüce Türk Milletinin bir ferdi olmak yeryüzünde herkese
  nasip olmaz.


  Yüce yaradan’ ın rengi ve dili özel olarak yeryüzüne yolladığı bu asil millet ve
  ülküsü için teşkilatımızın kuruluş bildirgesinde belirttiğimiz iki kırmızı çizgimiz çerçevesinde (1
  Türk’ lük partiler üstüdür. 2 Türk’ lük kaderimiz inanç tercihimizdir.) birlik olmaya BİZ
  olmaya davet ediyoruz. Bu asil Millet yeryüzünde yeniden Dünya Cihan hakimiyetini
  sağlayacaktır.


  [b]Son nefesime kadar ulu Turan Ülkümüz için vereceğimiz hizmetler için atalarımızın deyimi ile
  Kervanı yolda düzeceğiz ve davamıza ihanet olmadıkça yolda bulduklarımızı yola çıktıklarımıza
  değişmeyeceğiz. Bu ülkümüz için bir bayrak yarışı olarak görülmelidir.

  Şanlı tarihinde Alimleri Bilim adamları ile eşsiz kültür ve sanatı ile, oku ile yayı ile atı ile
  kılıcı ile zaferlere koşan Asil Milletimiz için günümüzde teknoloji, ilim, bilim ışığında yine ve
  yeniden zirveye ulaşarak dünyaya güzellikleri, Türk’ ün yaradandan aldığı cihana medeniyet ve
  nizam vermek görevini en mükemmel şekilde tesis edeceğiz.

  Türk Türk’ü korumazsa Tanrı Türk’ü korumaz.


  Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin ve bu asil millete yar ve yardımcı olsun.

  Azadmedia.az haber ajansı Editörü değerli Ülker Piriyeva Size de TURAN sevdamızda bizlerle bu röportajı yaparak destek verdiğiniz için Türk Milleti adına teşekkür ederiz.


  Reportaj - Ülker Piriyeva


  www.AzadMedia.az

  Mətndə səhv var? Onu siçanla seçin və Ctrl+Enter düyməsini basın.
  OXŞAR XƏBƏRLƏR


  Köşə
  XƏBƏR LENTİ
  BÜTÜN XƏBƏRLƏR